Phiên ngoại 4 : Trọng đăng tiên đồ (Hoàn)


Chương 81: Thượng cổ hai huynh đệ phiên ngoại Thiên địa sơ khai, Hồng Hoang thai nghén ở trong hỗn độn. Sấm chớp rọi sáng cả thế giới, từ đây có trời đất cùng ngày đêm. Thượng cổ thai nghén từ trong bùn đất, bọn họ nắm giữ sức mạnh mạnh nhất, sức mạnh từ… Continue reading Phiên ngoại 4 : Trọng đăng tiên đồ (Hoàn)

Phiên ngoại 3 : Trọng đăng tiên đồ


Chương 80: Trọng Khuê phiên ngoại (có Hồng Nho Văn) Thời gian Long Tộc trưởng thành, khác hoàn toàn so với những chủng tộc khác. Một trăm năm sau, mới xem như chính thức trưởng thành. Mà sau khi trưởng thành, rồng nhất định phải rời khỏi cha mẹ của mình, tuyển chọn một vùng… Continue reading Phiên ngoại 3 : Trọng đăng tiên đồ

Chương 76.1 : Trọng đăng tiên đồ ( Đại kết cục)


Chương 76: Đại kết cục Mặc Ngôn trầm ngâm một lát, mở miệng nói: “Thương Minh, ngươi đi ra ngoài coi Trọng Khuê trước.” Thương Minh hừ dài một tiếng, dắt con gái ra ngoài đại điện. Trong điện chỉ còn dư lại Mặc Ngôn cùng Hồng Nho Văn, Mặc Ngôn đã quyết định, nếu… Continue reading Chương 76.1 : Trọng đăng tiên đồ ( Đại kết cục)