Chương 47 : Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự


Chương 48: Bốn mươi bảy • dựa vào đâu mà ngươi dám quay lưng với ta trước Thái Cẩm nói: “Lăng trang chủ không đến, Lăng Nhị thiếu có thể thay thế. Danh tiếng Lăng Nhị thiếu mấy năm gần đây ở trên giang hồ mọi người đều biết, theo ta thì vị trí minh… Continue reading Chương 47 : Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự

Chương 46 : Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự


Chương 46: Bốn mươi sáu • cẩm tú viên Lăng Huyền Uyên cùng Bối Cẩn Du đang muốn ra ngoài, thì Lăng Huyền Dạ đuổi theo ngay ở phía sau. “Huyền Dạ cũng muốn tham gia trò vui?” Bối Cẩn Du hỏi. “Không ạ, đệ nghĩ nhiều rồi, tốt xấu gì thì đi theo chống… Continue reading Chương 46 : Về việc tại sao Lăng gia tuyệt tự